Projektujeme

Zpracováváme projekty liniových staveb a doprovodných staveb silniční infrastruktury, zejména.

 • silnice
 • místní a účelové komunikace
 • komunikace pro pěší a cyklisty
 • prvky dopravní infrastruktury 
 • křižovatky
 • odstavné a parkovací plochy
 • autobusové zastávky a terminály hromadné dopravy
 • přechody pro chodce
 • areálové manipulační plochy
 • připojení staveb na veřejné komunikace
 • dopravní posouzení
 • projekty trvalého dopravního značení
 • dopravně inženýrské opatření 
 • organizace dopravy
 • provizorního dopravního značení vč. řešení objízdných tras

Zpracovává všechny stupně projektové dokumentace, nezbytné pro přípravu a realizaci stavby. Pro investory zajišťuje inženýrskou činnost potřebnou pro získání územního či stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy

 • technická studie 
 • studie proveditelnosti
 • investiční záměr 
 • dokumentace pro územní rozhodnutí 
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provádění stavby
 • zadávací dokumentace stavby
 • realizační dokumentace stavby 

Řešení
projektů


Zpracování projektů od od fáze investičního záměru až po dokumentaci pro vlastní realizaci stavby včetně příslušných investičních kalkulací dle stupně projektové dokumentace.

Projekt a
konzultace


Nevíte si rady, nebo jen potřebujete nasměrovat na tu správnou cestu, zkusíme společně najít ten směr kterým se má váš projekt ubírat.

Vize
a projekty


Rozpočtové kalkulace dopravních staveb poskytujeme v podrobnosti dle stupně projektové dokumentace od územního řízení až po dokumentaci skutečného provedení

Design a
Tvorba


Projektové dokumentace zpracováváme v digitální podobě v CAD systémech s využitím platformy pro silniční stavitelství. Úzce spolupracujeme s regionálními architektonickými kancelářemi.