Naše projekty

Silnice III/29011 Ludvíkov pod Smrkem - havárie propustku .

Projekt

Řešení havárie stávajícího silničního propustku na silnici III/29011 u obce Ludvíkov pod Smrkem výstavbou kompletního nového silničního propustku DN 600.

Realizace

Projektant: Ing. Miroslav Belda
Realizace: 2016
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

Detail projektu je zde

Oprava silnic II. a III. třídy v okrese Semily

Projekt

Celoplošná oprava povrchu vozovky silnic II/289 ul. Bořkovská, Semily a
III/28618 Mříčná - Peřimov pokládkou nové vrstvy krytu vč. obnovy dopravního značení

Realizace

Projektant: Ing. Miroslav Belda
Stupeň PD: technická pomoc
Realizace: 2016
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

Detail projektu je zde

Oprava silnic III. třídy v okrese Česká Lípa

Projekt

Celoplošná oprava povrchu vozovky silnic III/2605 Skalka - Blíževedly , III/2622 Dobranov - Písečná,III/26832 Zákupy, III/27325 Luka - Ždírec a III/27325 Ždírec - Nedamov pokládkou nové vrstvy krytu vč. obnovy dopravního značení

Realizace

Projektant: Ing. Miroslav Belda
Stupeň PD: technická pomoc
Realizace: 2016
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

Detail projektu je zde

Silnice III/2628 Okrouhlá- havárie propustku u čp.46

Projekt

Řešení havárie stávajícího silničního propustku na silnici III/2628 v obci Okrouhlá u Nového Boru výstavbou kompletního nového silničního propustku DN 600 včetně obnovy odvodnění komunikace v místě propustku.

Realizace


Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, realizační dokumentace stavby
Realizace: 2016
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

Oprava silnic III.třídy v okrese Liberec

Projekt

Celoplošná oprava povrchu vozovek silnic III/2713 Chotyně - Dolní Suchá, III/27244 Rynoltice a III/2783 Starý Dub - Dolení Paseky pokládkou nové vrstvy krytu vč. obnovy dopravního značení.

Realizace


Stupeň PD: technická pomoc
Realizace: 2016
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

Silnice III/29035 Jindřichov nad Nisou - havárie propustku

Projekt

Řešení havárie stávajícího silničního propustku na silnici III/29035 v obci Jindřichov nad Nisou výstavbou kompletního nového silničního propustku DN 600

Realizace


Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby,realizační dokumentace stavby
Realizace: 2016
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

Schodiště Mimoň Letná

Projekt

Výstavba nového betonového schodiště v místě stávajícího havarijního betonového schodiště v ulici Letná v Mimoni

Realizace

Projektant: Ing. Miroslav Belda
Stupeň PD: technická pomoc
Realizace: 2016
Investor: Město Mimoň

Chodník při silnici I/35 Radvánovice, k.ú. Karlovice

Projekt

 Výstavba nového chodníku podél silnice I/35 v obci Karlovice - Radvánovice včetně provedení autobusové zastávky se zálivem a řešení obnovy systému odvodnění komunikace I/35 v dotčeném úseku 

Realizace


Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby,autorský dozor
Realizace: 2015
Investor: Obec Karlovice - dotační titul SFDI 

Silnice II/268 Bohatice - vjezdový ostrůvek

Projekt

 Výstavba vjezdového zpomalovacího ostrůvku na silnici II/268 včetně zhotovení opěrné gabionové zdi v místě ostrůvku na východní hranici obce Bohatice
í

Realizace


Stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby
Realizace: 2015
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

Parkovací plochy v ulici Letná, Mimoň

Projekt

 Provedení výstavby nových parkovacích ploch ve vnitrobloku sídliště Letná při místních komunikacích v uvedené lokalitě včetně úpravy odvodnění komunikace v řešené lokalitě 

Realizace


Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
Realizace: 2015
Investor: Město Mimoň 

Oprava místních a účelových komunikací v Loučné nad Nisou, Janov nad Nisou

Projekt

Celoplošná oprava krytových vrstev vozovky s pokládkou nové obrusné vrstvy krytu na místních a účelových komunikacích v osadě Loučná nad Nisou v obci Janov nad Nisou

Realizace


Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby
Realizace: 2016
Investor: Obec Janov nad Nisou 

Řešení
projektů


Zpracování projektů od od fáze investičního záměru až po dokumentaci pro vlastní realizaci stavby včetně příslušných investičních kalkulací dle stupně projektové dokumentace.

Projekt a
konzultace


Nevíte si rady, nebo jen potřebujete nasměrovat na tu správnou cestu, zkusíme společně najít ten směr kterým se má váš projekt ubírat.

Vize
a projekty


Rozpočtové kalkulace dopravních staveb poskytujeme v podrobnosti dle stupně projektové dokumentace od územního řízení až po dokumentaci skutečného provedení

Design a
Tvorba


Projektové dokumentace zpracováváme v digitální podobě v CAD systémech s využitím platformy pro silniční stavitelství. Úzce spolupracujeme s regionálními architektonickými kancelářemi.